Slide background
Slide background
Slide background

جدول میزان تخفیف دوره های آموزشی

جدول میزان تخفیف دوره های آموزشی
ردیف دانشپذیر روش ثبت نام
ثبت نام قطعی پیش پرداخت پیش ثبت نام
پرداخت در 1 مرحله پرداخت در 3 مرحله پرداخت در 1 مرحله
1 عمومی 15 % 10 % -
2   دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت 35 % 30 % 20 %
3  دانشجوی سایر دانشگاه ها  30 % 25 % 15 %
4  جمعی (حداقل 4 نفر)  25 % 20 % 10 %
برای دریافت کد تخفیف:
تلفن تماس: 09905995294
ادمین کانال اطلاع رسانی: IUST_EC@
کانال اطلاع رسانی: IUSTEducent@