Slide background
Slide background
Slide background

دوره های در حال برگزاری

جدول میزان تخفیف دوره های آموزشی

ردیف دانشپذیر درصد تخفیف
1 عمومی -
2   دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت 20 %
3 دانشجوی سایر دانشگاه ها 15 %
4  جمعی (حداقل 4 نفر)  10 %
در صورت ثبت نام به صورت قطعی، 15% و ثبت نام به صورت اقساطی، 10% به تخفيف های فوق اضافه می شود
برای دریافت کد تخفیف:
تلفن تماس: 09105057931
ادمین کانال اطلاع رسانی: IUST_EDUCENT@
کانال اطلاع رسانی: IUST_EDUCENT_IR@