برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.


صلاحیت نظارت و طراحی

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 511
آسانسور و پله برق
16 حمیدرضا شهروی دوشنبه 1400-09-27 13 الی 21
سه شنبه 1400-09-28 13 الی 21
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 517 تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه 16 منصور صدری پنجشنبه 1400-09-18 13 الی 21
جمعه 1400-09-19 9 الی 17
2 517 تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه 16 منصور صدری پنجشنبه 1400-10-30 13 الی 21
جمعه 1400-11-01 9 الی 17