برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.


صلاحیت نظارت و طراحی

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 512 سیستم های جریان ضعیف 16 منصور صدری پنجشنبه 1398-12-15 13 الی 21
جمعه 1398-12-16 8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 517 تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه 16 حمید ایران منش پنجشنبه 1398-12-8 13 الی 21
جمعه 1398-12-9 8 الی 16
2 516 بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2 16 مسعود عمرانی بیدی سه شنبه 1398-12-22 13 الی 21
چهارشنبه 1398-12-23 13 الی 21