برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.


صلاحیت نظارت و طراحی

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 512
سیستم های جریان ضعیف 
16
حسن جمهری
پنجشنبه 1401-02-05 13 الی 21
جمعه 1401-02-06 8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 517 تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه 16 منصور صدری پنجشنبه 1401-02-29 13 الی 21
جمعه 1401-02-30 8 الی 16
2 516
بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2
16 مهدی رمضانی گل افزانی پنجشنبه 1401-03-05 13 الی 21
جمعه 1401-03-06 8 الی 16