• آدرس دفتر آموزش های آزاد دانشکده عمران علم و صنعت

  • تهران، بزرگراه رسالت، خیابان حیدرخانی، خیابان ملک لو، درب شماره 3، ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی عمران، طبقه دوم، اتاق 278


  • محل تشکیل دوره های آموزشی

  • ساختمان شماره 1 دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت. مشاهده کروکی

  • پرداخت آنلاین

    جهت پرداخت مبلغ خاص بصورت آنلاین و دریافت رسید اینجا کلیک کنید