برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.


صلاحیت نظارت و طراحی

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 411
تأسیسات گرمائی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
16 جاماسب پیرکندی پنج شنبه 1401-02-22 13 الی 21
جمعه 1401-02-23 8 الی 16
2 412 تأسیسات بهداشتی 16 رامین قاسمی اصل سه‌شنبه 1401-02-27 13 الی 21
چهارشنبه 1401-02-28 13 الی 21
3 413
تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها
16 مازیار سیاح نژاد پنج شنبه 1401-02-29 13 الی 21
جمعه 1401-02-30 8 الی 16
4 411
تأسیسات گرمائی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
16 جاماسب پیرکندی پنج شنبه 1401-03-05 13 الی 21
جمعه 1401-03-06 8 الی 16
5 412 تأسیسات بهداشتی 16 رامین قاسمی اصل پنج شنبه 1401-03-19 13 الی 21
جمعه 1401-03-20 8 الی 16
6 413
تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها
16 مازیار سیاح نژاد پنج شنبه 1401-03-26 13 الی 21
جمعه 1401-03-27 8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 418
عایق بند صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق
16 رامین قاسمی پنجشنبه 1401-03-05 13 الی 21
جمعه 1401-03-06 8 الی 16
2 417
تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها 2
16
علیرضا ظریف دیلمانی تبریز
پنجشنبه 1401-03-12 13 الی 21
جمعه 1401-03-13 8 الی 16
3 422 روش های تهویه گرم و سرد با هوا و تأسیسات بهداشتی در فضاهای پر جمعیت 16 جاماسب پیرکندی پنجشنبه 1401-03-26 13 الی 21
جمعه 1401-03-27 8 الی 16