برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.


صلاحیت نظارت و طراحی

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 413 تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها 16 مازیار سیاح نژاد شنبه 1400-09-20 16 الی 20
یکشنبه 1400-09-21 16 الی 20
دوشنبه 1400-09-22 16 الی 20
سه شنبه 1400-09-23 16 الی 20
2 412 تأسیسات بهداشتی 16 رامین قاسمی اصل پنج شنبه 1400-09-25 13 الی 21
جمعه 1400-09-26 9 الی 17
3 412 تأسیسات بهداشتی 16 رامین قاسمی اصل پنج شنبه 1400-10-09 13 الی 21
جمعه 1400-10-10 9 الی 17
4 411
تأسیسات گرمائی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
16 جاماسب پیرکندی پنج شنبه 1400-10-16 13 الی 21
جمعه 1400-10-17 13 الی 21
5 413
تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها
16 مازیار سیاح نژاد پنج شنبه 1400-10-30 13 الی 21
جمعه 1400-1-01 9 الی 17
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 422 روش های تهویه گرم و سرد با هوا و تأسیسات بهداشتی در فضاهای پر جمعیت 16 جاماسب پیرکندی پنجشنبه 1400-10-30 13 الی 21
جمعه 1400-11-1 13 الی 21