برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.


صلاحیت نظارت و طراحی

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 413   16 مازیار سیاح نژاد      
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 418
عایق بند صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق
16 رامین قاسمی اصل پنجشنبه 1402-03-25 13 الی 21
جمعه 1402-03-26 8 الی 16