برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.صلاحیت محاسبات

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 321 321 | پایه سه به دو - عمران - محاسبات - بهسازی خاک 24 حمیدرضا صبا چهارشنبه 1398-11-16 13 الی 21
پنجشنبه 1398-11-17 13 الی 21
جمعه 1398-11-18 8 الی 16
2 333 ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 ایران برای ساختمان های متدوال 16 محمد مهدی امیری پنجشنبه 1398-12-1 13 الی 21
جمعه 1398-12-2 8 الی 16
3 323 طراحی اتصالات در سازه های فولادی 24 مسعود ذبیحی سامانی چهارشنبه 1398-12-7 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-8 13 الی 21
جمعه 1398-12-9 8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 331 شالوده های عمیق 24 سعید غفارپورجهرمی چهارشنبه 1398-11-30 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-1 13 الی 21
جمعه 1398-12-2 8 الی 16
2 330 مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی 24 پرویز عبادی چهارشنبه 1398-12-14 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-15 13 الی 21
جمعه 1398-12-16 8 الی 16
3 329 سیستم های مقاوم بتن آرمه 24 فرزام مقدم راد چهارشنبه 1398-12-21 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-22 13 الی 21
جمعه 1398-12-23 8 الی 16صلاحیت نظارت

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 314 مصالح و فناوری های نوین ساخت 16 پیمان شادمان حیدری پنشنبه 1398-11-24 13 الی 21
جمعه 1398-11-25 8 الی 16
2 315 مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان 16 مهدی ابراهیمی پنشنبه 1398-12-1 13 الی 21
جمعه 1398-12-2 8 الی 16
3 313 قالب بندی و قالب برداری 16 محمد مهدی امیری پنشنبه 1398-12-8 13 الی 21
جمعه 1398-12-9 8 الی 16
4 312 اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت 16 مهدی عشقی منفردطهرانی پنشنبه 1398-12-15 13 الی 21
جمعه 1398-12-16 8 الی 16
5 315 آشنائی با مبانی پدافند غیر عامل 16 سید عظیم حسینی پنشنبه 1398-12-22 13 الی 21
جمعه 1398-12-23 8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 318 روش های تولید صنعتی ساختمان 16 موسی محمودی صاحبی پنجشنبه 1398-11-24 13 الی 21
جمعه 1398-11-25 8 الی 16
2 317 روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها 16 حمیدرضا ایرانی پنجشنبه 1398-12-1 13 الی 21
جمعه 1398-12-2 8 الی 16
3 316 بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی 16 سید عظیم حسینی پنجشنبه 1398-12-8 13 الی 21
جمعه 1398-12-9 8 الی 16
4 319 روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی 16 محمدرضا صالحی پنجشنبه 1398-12-15 13 الی 21
جمعه 1398-12-16 8 الی 16
5 318 روش های تولید صنعتی ساختمان 16 موسی محمودی صاحبی پنجشنبه 1398-12-22 13 الی 21
جمعه 1398-12-23 8 الی 16صلاحیت اجرا

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 816 آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 امیدرضا ریاحی چهارشنبه 1398-11-23 13 الی 21
پنجشنبه 1398-11-24 13 الی 21
جمعه 1398-11-25 8 الی 16
2 811 اجرای ساختمان های فولادی 24 روح الله اسفندیار چهارشنبه 1398-11-30 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-1 13 الی 21
جمعه 1398-12-2 8 الی 16
3 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 موسی محمودی صاحبی پنجشنبه 1398-12-1 13 الی 21
جمعه 1398-12-2 13 الی 21
شنبه 1398-12-3 8 الی 16
4 813 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 سعید غفارپورجهرمی چهارشنبه 1398-12-7 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-8 13 الی 21
جمعه 1398-12-9 8 الی 16
5 822 روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 16 قاسن دهقانی اشکذری پنجشنبه 1398-12-8 13 الی 21
جمعه 1398-12-9 8 الی 16
6 812 اجرای ساختمان های بتنی 24 حمیدرضا اشرفی چهارشنبه 1398-12-14 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-15 13 الی 21
جمعه 1398-12-16 8 الی 16
7 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 محمدرضا راهدان چهارشنبه 1398-12-14 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-15 13 الی 21
جمعه 1398-12-16 8 الی 16
8 816 آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 امیدرضا ریاحی چهارشنبه 1398-12-21 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-22 13 الی 21
جمعه 1398-12-23 8 الی 16