برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.صلاحیت محاسبات

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
2 333
ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله برای ساختمان های متداول
24   محمدمهدی امیری      
پنجشنبه    1401-03-05 13 الی 21
 جمعه    1401-03-06 8 الی 16
3 323
مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای 
24   مسعود ذبیحی  چهارشنبه    1401-03-18 13 الی 21 
پنجشنبه     1401-03-19 13 الی 21
 جمعه    1401-03-20 8 الی 16
3 323
مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای 
24   مسعود ذبیحی  چهارشنبه    1401-03-18 13 الی 21 
پنجشنبه     1401-03-19 13 الی 21
 جمعه    1401-03-20 8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 329
سیستم های مقاوم بتن آرمه
24 فرزام مقدم راد چهارشنبه 1401-02-28 13 الی 21
پنجشنبه 1401-02-29 13 الی 21
جمعه 1401-02-30 8 الی 16
2 330
مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی
24 پرویز عبادی چهارشنبه 1401-03-04 13 الی 21
پنجشنبه 1401-03-05 13 الی 21
جمعه 1401-03-06 8 الی 16
3 331 شالوده های عمیق 24 سعید غفارپورجهرمی چهارشنبه 1401-03-11 13 الی 21
پنجشنبه 1401-03-12 13 الی 21
جمعه 1401-03-13 8 الی 16
4 328
طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD
24 علی گل صورت پهلویانی پنجشنبه 1401-03-19 13 الی 21
جمعه 1401-03-20 8 الی 16
شنبه 1401-03-21 13 الی 21
5 329
سیستم های مقاوم بتن آرمه
24 فرزام مقدم راد چهارشنبه 1401-03-25 13 الی 21
پنجشنبه 1401-03-26 13 الی 21
جمعه 1401-03-27 8 الی 16صلاحیت نظارت

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1  314   
مصالح و فناوری های نوین ساخت
 
 16 
مسعود ذبیحی سامانی
 پنجشنبه    1401-02-22 13 الی 21
 جمعه   1401-02-23 8 الی 16
2 311  مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان   16 احمد رضا حسینی  شنبه   1401-02-24  13 الی 21
یکشنبه   1401-02-25 13 الی 21
3 312
قالب بندی و قالب برداری
16   مهدی عشقی منفرد طهرانی دوشنبه   1401-02-26 13 الی 21
 سه‌شنبه   1401-02-27 13 الی 21
4 315
 آشنائی با مبانی پدافند غیر عامل
 16  حمیدرضا رضائی بارونقی   پنجشنبه   1401-02-29  13 الی 21
جمعه   1401-02-30 8 الی 16
5 313  
قالب بندی و قالب برداری
16   مهدی اقبالی  پنجشنبه    1401-03-05 13 الی 21
 جمعه   1401-03-06 8 الی 16
6 311  مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان   16 احمد رضا حسینی   پنجشنبه   1401-03-19  13 الی 21
جمعه   1401-03-20 8 الی 16
7  314   
مصالح و فناوری های نوین ساخت
 
 16 
پیمان شادمان حیدری
 پنجشنبه    1401-03-26 13 الی 21
 جمعه   1401-03-27 8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 316
بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی
 16 سیدعظیم حسینی  پنجشنبه     1401-02-22 13 الی 21 
جمعه    1401-02-23 8 الی 16
2 317
روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها
16 حمیدرضا ایرانی جمعه    1401-02-30 8 الی 16
شنبه    1401-02-31 13 الی 21
2 317
روش‌های تولید صنعتی ساختمان
16 موسی محمودی صاحبی شنبه    1401-03-05 13 الی 21
یک شنبه    1401-03-06 8 الی 16
3 319
روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی
16 محمدرضا صالحی چهارشنبه    1401-03-11 13 الی 21
پنج شنبه    1401-03-12 13 الی 21
4 316
بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی
 16 سیدعظیم حسینی  پنجشنبه     1401-03-19 13 الی 21 
جمعه    1401-03-20 8 الی 16
5 317
روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها
16 حمیدرضا ایرانی جمعه    1401-03-27 8 الی 16
شنبه    1401-03-28 13 الی 21صلاحیت اجرا

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 811
اجرای ساختمان های فولادی
24 روح الله اسفندیار چهارشنبه 1401-02-21 13 الی 21
پنجشنبه 1401-02-22 13 الی 21
جمعه 1401-02-23 8 الی 16
2 822
روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
24 فرنوش باسلیقه چهارشنبه 1401-02-28 13 الی 21
پنجشنبه 1401-02-29  
8 الی 16
3 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 مهدی عشقی منفرد تهرانی چهارشنبه 1401-02-28 13 الی 21
پنجشنبه 1401-02-29 13 الی 21
جمعه 1401-02-30 8 الی 16
4 812 اجرای ساختمان های بتنی 24 پیمان شادمان حیدری پنجشنبه 1401-02-29 13 الی 21
جمعه 1401-02-30 8 الی 16
شنبه 1401-02-31 13 الی 21
5 813 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 سعید غفارپورجهرمی چهارشنبه 1401-03-04 13 الی 21
پنجشنبه 1401-03-05 13 الی 21
جمعه 1401-03-06 8 الی 16
6 817 نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه 24 سیدعظیم حسینی چهارشنبه 1401-03-11 13 الی 21
پنجشنبه 1401-03-12 13 الی 21
جمعه 1401-03-13 8 الی 16
7 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 محمدرضا زاهدان چهارشنبه 1401-03-11 13 الی 21
پنجشنبه 1401-03-12 13 الی 21
جمعه 1401-03-13 8 الی 16
8 811
اجرای ساختمان های فولادی
24 روح الله اسفندیار چهارشنبه 1401-03-18 13 الی 21
پنجشنبه 1401-03-19 13 الی 21
جمعه 1401-03-20 8 الی 16
9 812 اجرای ساختمان های بتنی 24 پیمان شادمان حیدری چهارشنبه 1401-03-25 13 الی 21
پنجشنبه 1401-03-26 13 الی 21
جمعه 1401-03-27 8 الی 16