برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.صلاحیت محاسبات

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
 1 320  
ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن
  
24   مهدی اقبالی     چهارشنبه   1400-09-24 13 الی 21 
پنجشنبه    1400-09-25  13 الی 21
 جمعه    1400-09-26 9 الی 17 
 2 323
طراحی اتصالات در سازه های فولادی
24   مسعود ذبیحی سامانی  چهارشنبه   1400-10-29 13 الی 21 
پنجشنبه    1400-10-30 13 الی 21
 جمعه    1400-11-01 9 الی 17 
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 331 شالوده های عمیق 24 سعید غفارپورجهرمی چهارشنبه 1400-10-22 13 الی 21
پنجشنبه 1400-10-22 13 الی 21
جمعه 1400-10-22 9 الی 17صلاحیت نظارت

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 311 مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان 16 احمد رضا حسینی یکشنبه 1400-09-14 13 الی 21
دوشنبه 1400-09-15 13 الی 21
 2 311  مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان   16 احمد رضا حسینی   پنجشنبه  1400-10-16  13 الی 21
جمعه  1400-10-17 9 الی 17
3 312
اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت
16 مهدی عشقی منفرد تهرانی پنجشنبه  1400-10-02  13 الی 21
جمعه  1400-10-03 9 الی 17
4 313
قالب بندی و قالب برداری
16 محمدمهدی امیری پنجشنبه 1400-09-18 13 الی 21
جمعه 1400-09-19 9 الی 17
 5  313  
قالب بندی و قالب برداری
  
16   مهدی اقبالی  پنجشنبه   1400-10-09 13 الی 21
 جمعه   1400-10-10 9 الی 17
 6   314   
مصالح و فناوری های نوین ساخت
 
 16  پیمان شادمان حیدری    پنجشنبه    1400-10-30  8 الی 16
 جمعه   1400-11-01  8 الی 16
 7   315 
آشنائی با مبانی پدافند غیر عامل
 16   حمیدرضا رضائی بارونقی  پنجشنبه     1400-09-25 13 الی 21 
جمعه    1400-09-25  9 الی 17 
 8  324
سیستم های مقاوم فلزی و بتنی
 16  حمیدرضا رضائی بارونقی     پنجشنبه     1400-10-23 13 الی 21 
 جمعه    1400-10-24  9 الی 17 
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 316  
بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی
 16 سیدعظیم حسینی  پنجشنبه     1400-10-23  13 الی 21 
جمعه    1400-10-24  9 الی 17
2 317
روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها
16 حمیدرضا ایرانی شنبه    1400-10-04 13 الی 21
یک شنبه    1400-10-05 13 الی 21
3 319
روش های اجرا و کنترل اتصالات در ساز های فولادی
16 محمدرضا صالحی چهارشنبه    1400-10-15 12 الی 20
پنج شنبه    1400-10-16 12 الی 20
4 319 روش های اجرا و کنترل اتصالات در ساز های فولادی 16 محمدرضا صالحی چهارشنبه   1400-09-17 12 الی 20
پنج شنبه   1400-09-18 12 الی 20صلاحیت اجرا

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 812 اجرای ساختمان های بتنی 24 پیمان شادمان حیدری چهارشنبه 1400-09-24 8 الی 16
پنجشنبه 1400-09-25 8الی 16
جمعه 1400-09-26 8 الی 16
2 813 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 سعید غفارپورجهرمی چهارشنبه 1400-09-24 13 الی 21
پنجشنبه 1400-09-25 13 الی 21
جمعه 1400-09-26 9 الی 17
3 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 مهدی عشقی منفرد تهرانی یکشنبه 1400-09-28 13 الی 21
دوشنبه 1400-09-29 13 الی 21
سه شنبه 1400-09-30 13 الی 21
4 817 نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه 24 سیدعظیم حسینی چهارشنبه 1400-10-01 13 الی 21
پنجشنبه 1400-10-02 13 الی 21
جمعه 1400-10-03 9 الی 17
5 811
اجرای ساختمان های فولادی
24 روح الله اسفندیار چهارشنبه 1400-10-08 13 الی 21
پنجشنبه 1400-10-09 8:30 الی 16:30
جمعه 1400-10-10 8:30 الی 16:30
6 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 محمدرضا راهدان چهارشنبه 1400-10-08 13 الی 21
پنجشنبه 1400-10-09 13 الی 21
جمعه 1400-10-10 9 الی 17
7 812 اجرای ساختمان های بتنی 24 حمیدرضا اشرفی چهارشنبه 1400-10-15 13 الی 21
پنجشنبه 1400-10-16 13 الی 21
جمعه 1400-10-17 9 الی 17
8 816 آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 محمدرضا عطرچیان پنجشنبه 1400-10-16 13 الی 21
جمعه 1400-10-17 9 الی 17
شنبه 1400-10-18 13 الی 21
9 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 مهدی عشقی منفرد تهرانی چهارشنبه 1400-10-22 13 الی 21
پنجشنبه 1400-10-23 13 الی 21
جمعه 1400-10-24 9الی 17
10 815 نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری  24 عباس عسگری یکشنبه 1400-10-26 13 الی 21
دوشنبه 1400-10-27 13 الی 21
سه شنبه 1400-10-28 9 الی 17
11 813 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 سعید غفارپورجهرمی چهارشنبه 1400-10-29 13 الی 21
پنجشنبه 1400-10-30 13 الی 21
جمعه 1400-10-01 9 الی 17