برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 1702  تهیه برنامه زمانبندی برای پروژه های ساختمانی باMSP اسماعیل صادقی  پنجشنبه  1402-02-14  14 الی 18 
جمعه  1402-02-15  10 الی 14 
2 1701

گام به گام نظارت و گزارش نویسی 

 16 مهدی عشقی منفرد   پنجشنبه 1402-02-21  13 الی 21 
 جمعه 1402-02-22  8 الی 16 
3 1714  رهبری پروژه های ساختمانی Leadership Project 24  مسعود اجمالی   پنجشنبه 1402-02-21   14 الی 20
جمعه  1402-02-22  9 الی 15 
پنجشنبه  1402-02-28   14 الی 20
 جمعه 1402-02-29   9 الی 15
4 1502

گام به گام نظارت تاسیسات برقی 

32   محمد امیر روحی  پنجشنبه 1402-02-28  12 الی 20 
 جمعه 1402-02-29  10 الی 18 
 پنجشنبه 1402-03-04  12 الی 20 
 جمعه 1402-03-05  10 الی 18 
5 1701  گام به گام نظارت و گزارش نویسی 16  مهدی عشقی منفرد   پنجشنبه 1402-03-04  13 الی 21 
 جمعه 1402-03-05  8 الی 16 
6 1401  طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانی 1 و 2  16 مازیار سیاح نژاد   پنجشنبه 1402-03-04  13 الی 21 
جمعه  1402-03-05   8 الی 16
7 1310  پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK   24 مسعود اجمالی   پنجشنبه  1402-03-18 13 الی 19 
جمعه  1402-03-19  9 الی 15 
پنجشنبه   1402-03-25 13 الی 19
جمعه  1402-03-26   9 الی 15
8 1702  

تهیه برنامه زمانبندی برای پروژه های ساختمانی باMSP

 8 اسماعیل صادقی  پنجشنبه  1402-03-25  14 الی 18 
جمعه  1402-03-26  10 الی 14 
9 1715 

کنترل پروژه های ساختمانی با نرم افزار MSP 

 8  اسماعیل صادقی پنجشنبه  1402-04-15   14 الی 18
 جمعه 1402-04-16  10 الی 14