برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.


صلاحیت ورود به حرفه اجراردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 811-5 نکات اجرایی تأسیسات برقی ساختمان (1) 8 مهدی رمضانی گل افزانی دوشنبه 1398-11-21 13 الی 21
2 811-6 نکات اجرایی تأسیسات مکانیکی ساختمان (1) 8 علی میرمحمدی سه شنبه 1398-11-22 13 الی 21
3 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 موسی محمودی صاحبی چهارشنبه 1398-11-23 13 الی 21
4 811-3 نکات اجرایی سازه های فولادی 1/نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 1 16 ناصر شابختی چهارشنبه 1398-11-23 13 الی 21
پنجشنبه 1398-11-24 13 الی 21
5 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 حمیدرضا رضائی بارونقی جمعه 1398-11-25 8 الی 16
6 811-4 مصالح ساختمانی واستانداردهای مربوطه/نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوار چینی 12 فرنوش باسلیقه جمعه 1398-11-25 8 الی 16
شنبه 1398-11-26 14 الی 20
7 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 احمدرضا حسینی دوشنبه 1398-11-28 13 الی 21
8 811-1 آشنایی با شرح و ظایف پیمانکار/مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی 16 محمدرضا راهدان سه شنبه 1398-11-29 13 الی 21
چهارشنبه 1398-11-30 13 الی 21
9 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 موسی محمودی صاحبی چهارشنبه 1398-11-30 13 الی 21
10 811-2 نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده /نکات اجرایی پی های سطحی 16 مهدی بیرونی کاشانی پنجشنبه 1398-12-1 13 الی 21
جمعه 1398-12-2 8 الی 16
11 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 مسعود ذبیحی سامانی جمعه 1398-12-2 8 الی 16
12 811-6 نکات اجرایی تأسیسات مکانیکی ساختمان (1) 8 آرمان معروفی یکشنبه 1398-12-4 13 الی 21
13 811-5 نکات اجرایی تأسیسات برقی ساختمان (1) 8 منصور صدری دوشنبه 1398-12-5 13 الی 21
14 811-3 نکات اجرایی سازه های فولادی 1/نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 1 16 پیمان شادمان حیدری سه شنبه 1398-12-6 13 الی 21
چهارشنبه 1398-12-7 13 الی 21
15 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 احمدرضا حسینی پنجشنبه 1398-12-8 13 الی 21
16 811-4 مصالح ساختمانی واستانداردهای مربوطه/نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوار چینی 12 فرنوش باسلیقه پنجشنبه 1398-12-8 14 الی 20
جمعه 1398-12-9 8 الی 16
17 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 احمدرضا حسینی جمعه 1398-12-9 8 الی 16
18 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 موسی محمودی صاحبی شنبه 1398-12-10 13 الی 21
19 811-1 آشنایی با شرح و ظایف پیمانکار/مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی 16 امیرحسام الدین آرمان پور دوشنبه 1398-12-12 13 الی 21
سه شنبه 1398-12-13 13 الی 21
20 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 حمیدرضا رضائی بارونقی جمعه 1398-12-16 8 الی 16
21 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 موسی محمودی صاحبی شنبه 1398-12-17 13 الی 21
22 811-2 نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده /نکات اجرایی پی های سطحی 16 سعید غفارپورجهرمی شنبه 1398-12-17 13 الی 21
یکشنبه 1398-12-18 13 الی 21
23 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 احمدرضا حسینی یکشنبه 1398-12-18 13 الی 21
24 811-6 نکات اجرایی تأسیسات مکانیکی ساختمان (1) 8 سیدعلی صدر واقفی دوشنبه 1398-12-19 13 الی 21
25 811-4 مصالح ساختمانی واستانداردهای مربوطه/نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوار چینی 12 رضا خوانپایه دوشنبه 1398-12-19 14 الی 20
سه شنبه 1398-12-20 14 الی 20
26 811-7 مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8 موسی محمودی صاحبی چهارشنبه 1398-12-21 13 الی 21
27 811-3 نکات اجرایی سازه های فولادی 1/نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 1 16 ناصر شابختی چهارشنبه 1398-12-21 13 الی 21
پنجشنبه 1398-12-22 13 الی 21
28 811-1 آشنایی با شرح و ظایف پیمانکار/مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی 16 مهدی عشقی منفردطهرانی شنبه 1398-12-24 13 الی 21
یکشنبه 1398-12-25 13 الی 21