برای ثبت نام دوره ها به پورتال آموزش نظام مهندسی به نشانی edu.tceo.ir مراجعه فرمایید و دوره های دانشگاه علم و صنعت ایران را انتخاب نمایید.


صلاحیت اجراردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 812 اجرای ساختمان های بتنی 24 پیمان شادمان حیدری چهارشنبه 1400-09-24 8 الی 16
پنجشنبه 1400-09-25 8الی 16
جمعه 1400-09-26 8 الی 16
2 813 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 سعید غفارپورجهرمی چهارشنبه 1400-09-24 13 الی 21
پنجشنبه 1400-09-25 13 الی 21
جمعه 1400-09-26 9 الی 17
3 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 مهدی عشقی منفرد تهرانی یکشنبه 1400-09-28 13 الی 21
دوشنبه 1400-09-29 13 الی 21
سه شنبه 1400-09-30 13 الی 21
4 817 نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه 24 سیدعظیم حسینی چهارشنبه 1400-10-01 13 الی 21
پنجشنبه 1400-10-02 13 الی 21
جمعه 1400-10-03 9 الی 17
5 811
اجرای ساختمان های فولادی
24 روح الله اسفندیار چهارشنبه 1400-10-08 13 الی 21
پنجشنبه 1400-10-09 8:30 الی 16:30
جمعه 1400-10-10 8:30 الی 16:30
6 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 محمدرضا راهدان چهارشنبه 1400-10-08 13 الی 21
پنجشنبه 1400-10-09 13 الی 21
جمعه 1400-10-10 9 الی 17
7 812 اجرای ساختمان های بتنی 24 حمیدرضا اشرفی چهارشنبه 1400-10-15 13 الی 21
پنجشنبه 1400-10-16 13 الی 21
جمعه 1400-10-17 9 الی 17
8 816 آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 محمدرضا عطرچیان پنجشنبه 1400-10-16 13 الی 21
جمعه 1400-10-17 9 الی 17
شنبه 1400-10-18 13 الی 21
9 818 مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 24 مهدی عشقی منفرد تهرانی چهارشنبه 1400-10-22 13 الی 21
پنجشنبه 1400-10-23 13 الی 21
جمعه 1400-10-24 9الی 17
10 815 نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری  24 عباس عسگری یکشنبه 1400-10-26 13 الی 21
دوشنبه 1400-10-27 13 الی 21
سه شنبه 1400-10-28 9 الی 17
11 813 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 سعید غفارپورجهرمی چهارشنبه 1400-10-29 13 الی 21
پنجشنبه 1400-10-30 13 الی 21
جمعه 1400-10-01 9 الی 17


صلاحیت نظارت و طراحی

ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 113 مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان 16 غلامرضا مقصودی پنجشنبه 1398-11-24 13 الی 21
جمعه 1398-11-25 8 الی 16
2 112 معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان 16 افشین مسیح پنجشنبه 1398-12-8 13 الی 21
جمعه 1398-12-9 8 الی 16
3 111 بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری 16 انسیه قربانی نیا پنجشنبه 1398-12-15 13 الی 21
جمعه 1398-12-16 8 الی 16
4 113 مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان 16 غلامرضا مقصودی پنجشنبه 1398-12-22 13 الی 21
جمعه 1398-12-23 8 الی 16
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرس روز تاریخ ساعت
1 115 معماری زمینه گرا در بافت ها 16 فرشته نویدی مجد پنجشنبه 1398-12-8 13 الی 21
جمعه 1398-12-9 8 الی 16
2 116 الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان 16 امیررضا روحی زاده پنجشنبه 1398-12-15 13 الی 21
جمعه 1398-12-16 8 الی 16