مشخصات فردی:

نام: موسی

نام خانوادگی: محمودی صاحبی

سوابق تحصیلی:

رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی
کارشناسی عمران - عمران دانشگاه فردوسي مشهد 1368
کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تربيت مدرس 1372
دکترا سازه و زلزله دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه لوبليانای اسلونی 1377

سوابق کاری:

عضو هیئت علمی دانشگاه تربيت دبيرشهید رجائی
مدرس دوره‌های:

1- نکات ویژه در طراحی و محاسبه ساختمانهای بتن مسلح
2- نکات ویژه در طراحی و محاسبه ساختمانهای فولادی
3- سيستم هاي مقاوم بتن آرمه
4- طراحي لرزه اي ساختمانهاي فولادی به روش LRFD
5- مقاوم سازي ساختمانهای بتني و فولادی

طراحي زير سازه پل مارد-كارشناس-1374
طراحي سوله خاص - شيلات انزلی-كارشناس-1374
طراحي پل ماهشهر-كارشناس-1375
طراحي زير سازه پل شوشتر -كارشناس-1375
طراحي برج مسكوني 23 طبقه - تهران-  كارشناس - 1375
طراحي زير سازه پل آبادان - كارشناس -1376
طراحي زير سازه پل دوم خرمشهر-كارشناس-1376
طراحي كيسون-پل قشم-بندر عباس-1377
طراحي پل راه آهن فساران-كارشناس-1377
طراحي كارخانه جديد سايپا-كارشناس -1377
طراحي نيروگاه حرارتی کرمان-كارشناس-1378
كنترل محاسبات سازه 20 طبقه - تهران-كارشناس-1378
توسعه ميادين نفتی زاگرس(9 ميدان نفتی)-مسئول بخش عمران-1381
اجراي سيستم آبگير مجتمع پتروشيمی مبين-کارشناس-1382
طراحي پل درياچه اروميه-كنترل محاسبات-1382
آزادراه تبريز – اروميه-مدير پروژه-1383
طراحي پل گتوند-مدير گروه-1383
طراحي اسكله هاي صادراتي نفتي ماهشهر-مدير گروه-1385
طراحي سازه اي طرح توسعه كارخانه فولاد خوزستان-مدير گروه-1385