مشخصات فردی:

نام: منصور

نام خانوادگی: صدری

سوابق تحصیلی:

رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی
کارشناسی ارشد برق دانشکده فنی تبريز 1354

سوابق کاری:

1- عضو قبلی هيئت رئيسه گروه تخصصى برق سازمان نظام مهندسى استان تهران در دو دوره
2- مدرس دوره های ارتقای پایه مهندسین برق از سال ۱۳۸۵ ( تایید صلاحیت شده توسط سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی )
3- مشاور عالی کنترل و اجرای برق تعاونی توسعه ابنیه همت  در پروژه طراحی و اجرا تاسیسات پروژه های لکسون و فرزانگان
4- عضوهیئت مدیره شرکت توسعه ابنیه مانا سازه در پروژه طراحی، اجرا و نگهداری تاسیسات و ساختمان
5- مشاور عالى کنترل طراحی تعاونی امیدهمت در پروژه تاسيسات برقى برج تجاری,اداری با 170,000 مترمربع زیر بنا
6- مشاور عالى طراحی واجرا تعاونی نمونه رسا در پروژه تاسيسات برقى شش برج تجاری,اداری با 370,000 مترمربع زیر بنا
7- مشاورعالى طراحی واجرا تعاونی نمونه رسا در پروژه طراحی واجرای 960 واحد مسکونی در 13 بلوک
8- مشاورطراحی شركت قواى محركه كرمان خودرو در پروژه نیرورسانی به ماشین آلات در سالنهای توليد
9- مدير پروژه های اجرایی مهندسين مشاور اثر در مديريت اجرای پروژه هاى مختلف
سرپرست نظارت تاسيسات كشتيراني جمهورى اسلامى در پروژه اجراى تاسيسات كشتيرانی جمهورى اسلامي ايران در برج آسمان
10- مدیرگروه اجرایی و نظارت مهندسين مشاور نقش جهان پارس در نظارت بر اجراى پروژه هاى مختلف
11- مشاور و طراح تاسيسات برق برج تجارى ميلاد نور در پروژه طراحى تاسيسات برقى برج ميلاد نور
12- سرپرست اجراى تاسيسات شركت ساختمانى رس در پروژه اجراى تاسیسات برقی بيمارستان 320 تخت خوابى زاهدان
13- مدیر گروه نظارت تاسيسات مهندسين مشاور ايران آرك در پروژه نظارت عاليه تاسيسات پروژه هاى دانشگاهی و بيمارستانی
14- سرپرست كارگاه - مديرعامل شركت ساختمانى كار در اجراى تاسيسات بيمارستانهاى كرمانشاه - پيرانشهر - مريوان وملاير
15- سر ناظر تاسيسات اداره مهندسى نزاجا-سازمان مسكن در نظارت بر اجراى تاسيسات ساختمانها