مشخصات فردی:

نام: انسیه

نام خانوادگی: قربانی نیا

سوابق تحصیلی:

رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی
کارشناسی ارشد معماري دانشگاه علم و صنعت و ایران 1383
دکترا معماري دانشگاه آزاد اسلامی 1391

سوابق کاری:

1- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران-مهندس داراي پروانه اشتغال پایه یک در رشته های طراحی، نظارت و اجرا
2- مدرس رسمی دوره های آموزشی شهرداری تهران

3- عضویت در کمیته های تخصصی، اجرایی، پژوهشی، کارگروههاي فنی، تخصصی، کارشناسی، مدیریتی مرتبط با فعالیتها و شرح وظائف حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران
به روزآوري کتابهاي ملاك عمل صدور پروانه تا سال 1387
4- مدیر گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از اول آبان 1395 به مدت یکسال
5- عضویت در شوراي آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماري از اول آبان 1395به مدت یکسال
6- عضویت در شوراي پژوهشی واحد دانشگاهی از سوم خرداد ماه سال 1394 به مدت سه سال
7- عضویت در شوراي تحصیلات تکمیلی دانشکده از شانزدهم دی ماه ماه سال 1394 به مدت یکسال
8- عضویت در شوراي گروه معماري از مهر ماه سال 1384 تاکنون