مشخصات فردی:

نام: مصطفی

نام خانوادگی: مهین روستا

سوابق تحصیلی:

رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی
کارشناسی شیمی (طراحی فرآیند) دانشگاه تهران 1387
کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران 1390
دکترا شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران 1398

سوابق کاری:

  • دارای 22 مقاله ISI و ISE
  • دارای 3 مقاله book chapter
  • دارای 4 مقاله علمی-ترویجی
  • دارای 15 مقاله کنفرانسی ملی و بین المللی
  • کسب عنوان پژوهشگر برتر دوره دکترای تخصصی سال های 1395 و 1397 از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • دارای ایده برتر جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان سال 1396
  • دارای ایده برتر در جشنواره کارآفرینی ایده‌های برتر در دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1398
  • فعال علمی منتخب انجمن نانوفناوری ایران در سال 1398
  • انجام طرح های تولید انبوه نانو دی اکسید تیتانیوم در سومین دوره طرح شهید احمدی روشن، استحصال نانو آلومینا از پسماند صنعتی شرکت ایرالکو و استحصال نانو سیلیس از پسماند صنعتی کارخانه فاریاب