گام به گام طراحی تاسیسات برقی (2)

کد درس: electricity-facility-200
کد دوره: 2
مدت دوره: 8 ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه؛ 1398/11/30 ساعت 13 الی 21
شهریه: 45,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 11 نفر
سر فصل ها: مشاهده جزئیات
مدرس: جناب آقای مهندس منصور صدری