طراحی سازه های فولادی بر اساس LRFD

کد درس: lrdf-100
کد دوره: 1
مدت دوره: 24 ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه؛ 1398/11/09 ساعت 8 الی 16
پنج شنبه؛ 1398/11/10 ساعت 8 الی 16
جمعه؛ 1398/11/11 ساعت 8 الی 16
شهریه: 135,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 16 نفر
سر فصل ها: مشاهده جزئیات
مدرس: جناب آقای دکتر موسی محمودی صاحبی