گام به گام نظارت و گزارش نویسی

کد درس: report-ejra-100
کد دوره: 1
مدت دوره: 16 ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه؛ 1398/11/30 ساعت 13 الی 21
دوشنبه؛ 1398/12/05 ساعت 13 الی 21
شهریه: 150,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 16 نفر
سر فصل ها: مشاهده جزئیات
مدرس: جناب آقای مهندس امیرحسام الدین آرمانپور